Nasza firma funkcjonuje na rynku ju? 17 lat.


P
ocz?tkowo zajmowali?my si? mechanik?, blachark? i malowaniem samochodw, z czasem wyspecjalizowali?my si? w monta?ach i naprawach instalacji gazowych. Robimy to dobrze od 16 lat. Zamontowali?my ju? tysi?ce instalacji gazowych do samochodw wielu marek.

Od pocz?tku dzia?alno?ci wsp?pracujemy z firmami w?oskimi, ktre zwi?zane s? z adaptacj? samochodw na gaz od siedemdziesi?ciu lat.

Wszystkie cz??ci do instalacji gazowej, ktra ma by? zamontowana w samochodzie przesz?y wiele prb i testw, posiadaj? homologacj?, dzi?ki czemu s? niezawodne i d?ugotrwa?e.

Doskona?a, fachowa wiedza poparta notorycznym dokszta?caniem si? w tym zakresie, oraz 16 letnie do?wiadczenie jest gwarancj? tego, ?e monta? instalacji gazowej w Twoim samochodzie b?dzie wykonany na najwy?szym poziomie .

Dodatkowym atutem jest fakt, ?e udzielamy 3-letniej gwarancji i r?kojmi.
Zapoznaj si? z nasz? ofert?>>


 

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom klientw mo?liwy jest monta? instalacji gazowych do samochodw zarejestrowanych za granic? mi?dzy innymi w Niemczech , Czechach, Holandii, oraz Wielkiej Brytanii.

Poza granic? dokonasz rejestracji gazu w dowodzie rejestracyjnym, bez najmniejszych problemw.

Klienci ktrzy chcieliby skorzysta? z naszych us?ug mog? liczy? na darmowy nocleg ze ?niadaniem i samochd zast?pczy.

Oferujemy us?ugi w zakresie:

  • monta? instalacji gazowych
  • diagnostyka instalacji LPG
  • sekwencyjny wtrysk gazu
  • programowanie centralek i modu?w sterowania
  • komputerowa analiza spalin
  • serwis ogumienia
  • sprzeda? opon nowych , bie?nikowanych i u?ywanych.
  • serwis i naprawa klimatyzacji