Serwis nie zbiera w sposb automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stanowi? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym, unikalny numer, oraz wykorzystywane s? tak?e w celach statystycznych.

Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu PREMIUM GAZ
z siedzib? pod adresem ul. Brzeska 51, 44-285 Pogrzebie?.

W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: sesyjne oraz sta?e. Cookies sesyjne s? plikami tymczasowymi, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). Sta?e pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plikw cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.

Je?eli si? na to nie zgadzasz, mo?esz w ka?dej chwili wy??czy? pobieranie tych plikw w ustawieniach swojej przegl?darki. Informacje na ten temat mo?na znale?? na stronach producentw przegl?darek internetowych.